Om kör & dirigent

Om Kören

Kammarkören bildades hösten år 2000 av Eva Karpe. Kören består av c:a 30 korister och sjunger regelbundet vid gudstjänster i Markuskyrkan och ger flera egna konserter varje termin.
Repertoaren är bred och varierad - tyngdpunkten ligger på den klassiska musiken men kören sjunger även musik i andra genrer, som t.ex. "Sacred Concert" av D. Ellington.

 

Kören har samarbetat med jazzpianisten och kompositören Steve Dobrogosz, och sjungit hans "Mass" och "Gospel Concert".

 

Bland större verk som kören framfört genom åren finns; "Johannespassionen" (J.S. Bach), "Requiem" (W.A. Mozart), "Den Svenska Mässan" (J.H. Roman), "Juloratoriet" (J.S. Bach) och "Förklädd Gud" (L.E. Larsson) "Ein Deutsches requiem" (J Brahms), Marcuspassionen (F Sixten)

Vår dirigent:

Eva Karpe har fått sin utbildning vid Edsbergs Musikinstitut i pianoklassen och vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, där hon avlagt organistexamen. Efter vidarestudier i London började Eva arbeta i Enskede församling år 1995 och tjänstgjorde där i fem år. Under de åren ledde Eva bl.a. Enskede kammarkör, med vilken hon gjorde många konserter och körresor samt spelade in en CD med L.E. Larssons "Förklädd Gud" (skivbolag:Nosag).

 

Hösten år 2000 började Eva arbeta i Skarpnäcks församling och grundade Markuskyrkans kammarkör, som hon fortfarande leder.

 

Eva är även verksam som kammarmusiker och ackompanjatör till sångare och instrumentalister.