Välkommen till Markuskyrkans Kammarkör!

Markuskyrkans Kammarkör är en blandad kör med bas i Markuskyrkan i Björkhagen


 

Kommande framträdanden & konserter:

Våren  2023 (Markuskyrkan)

Söndag 5/2 Högmässa

Söndag 23-04-02  kl 16 Konsert: Lukaspassionen av Rolf Martinsson
Kör & solister

Fredag 23-04-07 prel kl 15.Stabat Mater av Pergolesi

Söndag 23-05-07 Högmässa, Biskopsvisitation

Onsdag 23-05-24 kl 19.30 Vårkonsert