Bilder

Nöjd kör efter konsert i Västerås domkyrka, 15 oktober 2017

Repetition av Mozarts Requiem, 5 november 2011

Repetition av Mozarts Requiem, 5 november 2011